Продавець Інтернет магазин Файно розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
680 відгуків
+380 (66) 524-84-55
+380 (97) 524-84-55
ул. Академіка Сахарова, 42, Львів, Україна
інтернет магазин Файно
Кошик

Договір оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі - “Оферта”) Товариства з обмеженою
відповідальністю “УАПРОМ” (надалі - “Виконавець” ), адресованою невизначеному колу осіб,
укласти Договір про надання послуг (надалі - “Договір”) на викладених у даній Оферті умовах.
1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним
договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає
Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього,
які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти
Замовником, в порядку, визнаному в п. 4 Оферті. Замовником не може бути особа, щодо якої, у
відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому
числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України
“Про санкції” та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи
обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).
1.3. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням:
http://prom.ua/oferta_prom_ua.pdf та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.
1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та
описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку
внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення
зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.3. цього Договору адресою, якщо
інше не зазначено при такому розміщенні.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Активація Сервісів – надання технічної можливості Замовнику для доступу до Електронного
Маркетплейсу (Порталу) Виконавця та/або користування іншими Сервісами Виконавця,
визначеними цією Офертою.
Баланс для роботи на Маркетплейсі - відображає суму внесеного Замовником Гарантійного
платежу;
Гарантійний платіж - грошова сума, яка перераховується Замовником на рахунок Виконавця та
відображається на Балансі для роботи на Електронному маркетплейсі Замовника (надалі - “Баланс
для роботи на Маркетплейсі”) та є узгодженим Сторонами Виконавцем та Замовником у
відповідності до положень ч.2 ст. 546 Цивільного кодексу України, способом забезпечення
виконання грошових зобов’язань Замовником перед Виконавцем;
Електронний Маркетплейс (Портал) - онлайн-сервіс масштабна програмна платформа, набір
комбінацій, інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді,
виражених у формі, яка можлива для зчитування комп'ютером, що розміщена в Інтернеті за
адресою: http://prom.ua/;
Лінійка Сервісів Виконавця в рамках тарифів - сформований набір Сервісів (Послуг) Виконавця
якими може скористатися Замовник та розміщуються за посиланням:
https://support.prom.ua/hc/ru/sections/360003643717;
Сайт - інтернет-сайт Замовника, створений на Електронному Маркетплейсі (Порталі) або
зовнішній інтернет-сайт Замовника, зареєстрований та оформлений з використанням Порталу; під
час першого створення або реєстрації для Замовника Сайту на Порталі Сайту присвоюється
унікальний ID номер, за яким він в подальшому ідентифікується в базі даних Виконавця.
Сервіси /Послуги - сукупність Послуг, які надаються Виконавцем в рамках Договору.

2 ПОПЕРЕДЕТ ДОГОБУ

2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги,
визначені нижче в підпунктах 2.1.1 - 2.1.4 цього Договору (надалі разом – “Послуги”), а Замовник
зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю надані Послуги. Послуги за цим Договіром
включають в себе:
2.1.1.Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у
вигляді онлайн-сервісу Електронного Маркетплейсу (Порталу), розміщеного в Інтернеті за

адресами: http://prom.ua/ та http://uaprom.net, який забезпечує розміщення і обробку інформації
Замовника, створення особистого інтернет-сайту Замовника на Порталі або реєстрацію
зовнішнього інтернет-сайту Замовника та його оформлення з використанням Порталу (надалі –
“Послуга доступу”).
2.1.2. Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця
у вигляді онлайн-сервісу (“Онлайн Каталогу ProSale”) Електронного Маркетплейсу (надалі -
“Каталог”), розміщеного в Інтернеті за адресами: http://prom.ua/ та http://uaprom.net, який
забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника, можливість створення та відображення
карток товарів, в певних категоріях та підкатегоріях товарів, їх опису, ціни, фото, оформлення,
характеристик, взаємодії з відгуками користувачів щодо Замовника та його товарів з
використанням Каталогу (надалі - “Послуга доступу до Онлайн Каталогу ProSale”).
2.1.2.1. Надання послуги розміщення інформації на веб-вузлах Виконавця шляхом
налаштування таргетованої реклами для просування товарів в Онлайн Каталозі ProSale (надалі -
“Послуга просування товарів в Каталозі ProSale”) з можливістю здійснення оплати за перехід
(клік) або за цільову дію (за замовлення).
Для цілей цього Договору, Послуга Доступу до Онлайн Каталогу ProSale та Послуга
просування товарів в Каталозі ProSale надалі також разом іменуються - “Каталог ProSale”.
2.1.3. Надання послуг лідогенерації, а саме: розміщення інформації в мережі Інтернет для
збільшення кількості відвідувачів Сайту Замовника з метою залучення якісних потенційних
клієнтів із застосуванням програмно-технічної інфраструктури Виконавця, що дозволяє обробляти
дані стосовно виконання користувачами мережі Інтернет певних дій (замовлення або клік) на Сайті
Замовника (надалі - “Послуга Лідогенерації”). Якісним потенційним клієнтом вважається клієнт,
який здійснив замовлення на Сайті Замовника, яке в подальшому не буде скасоване та/або здійснив
цільову дію (перехід/клік) по товарній позиції Замовника. З метою збільшення кількості
відвідувачів Сайту Замовника, Виконавець застосовує інструменти маркетингу. Детальніше за
посиланням: https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360011350297
2.1.4. Крім надання Послуг, передбачених підпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.3. цього Договору, на
підставі окремих домовленостей Сторін, Виконавець може надавати Замовнику додаткові Послуги
на Порталі (надалі – “Додаткові послуги”). Ціна та опис Додаткових Послуг опубліковані за
посиланням: http://support.prom.ua/documents/592.
2.2. Замовник погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті та зобов'язується виконувати
“Угоду Користувача” (https://prom.ua/ua/terms-of-use) та “Правила розміщення інформації”
(https://support.prom.ua/hc/uk/articles/360004963198), які є невід'ємними частинами цього Договору.
У разі, якщо до Угоди Користувача вносяться зміни після акцепту Оферти Замовником, Замовник
має право користуватися редакцією Угоди Користувача та Правилами розміщення інформації, що
діяли на момент прийняття Оферти, до закінчення строку Договору.
2.3. Звітним періодом для надання Послуг за цим Договором є 1 (один) календарний місяць
(одиниця виміру проміжку часу).
2.4. Замовник обирає відповідну Лінійку Сервісів Виконавця в рамках тарифів. Лінійка
Сервісів Виконавця складається з:
2.4.1. Лінійка Сервісів “PROM Сайт” - Послуга доступу до Електронного Маркетплейсу Prom.ua;
2.4.2. Лінійка Сервісів “PROM Продажі PRO” - Послуга доступу до Електронного Маркетплейсу
Prom.ua з функціоналом підбору дизайну для Сайту Замовника, Послуга доступу до Онлайн
Каталогу ProSale та Послуга Просування товарів в Каталозі ProSale, Послуга лідогенерації;
2.4.3. Лінійка Сервісів “PROM Мікс” - Послуга доступу до Електронного Маркетплейсу Prom.ua,
Послуга доступу до Онлайн Каталогу ProSale та Послуга Просування товарів в Каталозі ProSale.
2.4.4. Лінійка Сервісів “PROM Продажі Lite” - Послуга доступу до Електронного Маркетплейсу
Prom.ua, Послуга доступу до Онлайн Каталогу ProSale та Послуга Просування товарів в Каталозі
ProSale, Послуга лідогенерації.

2.5. У разі, якщо Замовник придбав Лінійку Сервісів “PROM Продажі PRO” та/або “PROM
Продажі Lite” він дає свою згоду Виконавцю для підбору та застосування різного роду інструментів
маркетингу з метою залучення потенційних Клієнтів на Сайт Замовника.
3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Ціна Послуг Виконавця за цим Договором визначається з урахуванням обраної Замовником
Лінійки Сервісів в рамках тарифів. Надання Послуг згідно з підпунктами 2.1.1. та 2.1.4.
відповідно до умов цього Договору, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої

оплати.
3.2. Послуга доступу надається Виконавцем Замовнику протягом 1 (одного) календарного року,
якщо інше не погоджено Сторонами.
3.3. У разі, якщо Замовник має намір скористатися Послугами згідно з пунктами 2.1.2., 2.1.2.1.,
2.1.3. цього Договору, він зобов’язується внести на рахунок Виконавця Гарантійний платіж у
розмірі не менше, ніж 500, 00 грн. (п'ятсот гривень 00 копійок).
3.3.1. Момент, коли Замовник в особистому кабінеті додав товар/товари, скориставшись
функцією імпорту товарів та/або функцією синхронізація товарів та/або функцією ручного
додавання товарів з відміткою статусу “опубліковано” та активував кнопку “почати імпорт” та/або
“зберегти налаштування” а/або “зберегти зміни” та/або здійснив оплату рахунку Лінійки Сервісів
“PROM Продажі PRO” або “PROM Продажі Lite” такий комплекс дій є запуском кампанії в
особистому кабінеті, а також є активацією та акцептом (згодою) Замовника на списання
Виконавцем грошових коштів з Гарантійного платежу на покриття заборгованості за надані
Виконавцем Послуги згідно п.п. 2.1.2. та 2.1.2.1. та /або п.2.1.3. цього Договору у відповідності до
моделі оплати, яка встановлена Виконавцем у відповідній категорії товарів та/або відповідно до
обраної Замовником моделі оплати.
Виконавець надає Послуги згідно з п.2.1.2. та/або п.2.1.3. щодо всіх доданих товарів. При
цьому у Замовника залишається право деактивувати запущені кампанії.
3.3.2. Розмір плати за Послуги відповідно до п. 2.1.2., п. 2.1.2.1. та п.2.1.3 розміщується за
посиланням:
https://prom.ua/cloud-cgi/static/support/documents/prosale/MinimalnyieTsenyiZaKlikVKategoriyah.pdf

https://prom.ua/cloudcgi/static/support/documents/prosale/Cena_uslug_dlya_raboty_na_Marketplejse_po_modeli_%D0%A1%D0%A0%D0%90.pdf

https:// prom.ua/cloud-cgi/static/support/documents/prosale/Tsena_uslug_po_modeli_oplatyi_za_tseleve_deystvie_zaz.pdf

та розраховується з урахуванням відповідних платних сторінок категорії в яких розміщуються
товари Замовника у відповідності вибраної моделі оплати (за клік або за замовлення).
3.4. Послуги, відповідно до п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.3. Договору та Додаткові послуги
надаються Виконавцем Замовнику протягом строків, встановлених у відповідних тарифах. По
завершенню кожного звітного періоду надання Послуг за цим Договором, Сторони оформлюють
акт наданих послуг (надалі – “Акт”) та по завершенню кожного кварталу, 6-ти місяців, 9-ти місяців
та 12-ти місяців з початку дії календарного року, Сторони оформлюють акт звірки
взаєморозрахунків за відповідний період (надалі “Акт звірки”) наступним чином:
за фактично надані Послуги за звітний період Виконавець надсилає Замовнику Акт у двох
примірниках не пізніше 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним періодом та Акт
звірки не пізніше 20-го (двадцятого) числа місяця, наступного за відповідним періодом, у разі
складання Актів та/або Актів звірки в паперовому вигляді або шляхом використання електронного
документообігу в порядку, передбаченому розділом 9 цього Договору.
Замовник зобов’язаний підписати Акт та/або Акт звірки та передати документи Виконавцю
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати надсилання Виконавцем Замовнику, або в цей же строк
надати мотивовані заперечення. Якщо у вказаний строк Акт та/або Акти звірки не підписані
Замовником та/або не передані Виконавцю, та щодо них не надійшли мотивовані заперечення,
Послуги вважаються надані належним чином та прийняті Замовником, а стан взаємних
розрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим Замовником. В цьому випадку не
підписаний Замовником Акт породжує такі ж права і обов’язки для Сторін, як і підписаний та є
підставою для оплати.
3.5. Послуги, відповідно до п.п. 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.3 та Додаткові послуги можуть надаватись
Виконавцем Замовнику на умовах попередньої оплати або часткової післяплати за погодженням
Сторін.
3.6. У разі, якщо протягом періоду користування обраною Лінійкою Сервісів Виконавця, Баланс
для роботи на Маркетплейсі Замовника досягнув позначки 0 (нуль) гривень, Замовник має
можливість ще протягом 4 (чотирьох) календарних днів з дати досягнення позначки 0 (нуль) грн.
користуватися Сервісами Виконавця та зобов'язується протягом такого періоду здійснити
поповнення Балансу для подальшої роботи на Маркетплейсі. Допустимий від'ємний Баланс для
роботи на Маркетплейсі у такому разі - 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

У разі, якщо Замовник не здійснить поповнення Балансу для роботи на Маркетплейсі
протягом 4 (чотирьох) календарних днів, Виконавць призупинить надання Сервісів Замовнику до
моменту поповнення Балансу для роботи на Маркетплейсі.
У разі, якщо Замовник не має наміру скористатися такою можливістю, він зобов'язується
здійснити деактивацію прапорця “Піти в мінус” в розділі “Каталог ProSale +Сайт”.
3.7. За письмовим запитом Замовника, Виконавець зобов'язується протягом 10 (десяти) робочих
днів з дати отримання такого запиту, повернути залишок невикористаного Гарантійного платежу
та/або залишок оплачених, але не наданих Послуг з урахуванням положень п. 6.2. цього Договору,
на зазначені у запиті реквізити Замовника.
3.8. Акцептуючи Оферту, Замовник погоджується з наступним: у разі, якщо протягом 12 місяців з
дати здійснення останньої активної дії – внесення Гарантійного платежу та/або надання згоди
Замовника для списання Виконавцем грошових коштів з Гарантійного платежу у покриття
заборгованості за надані Виконавцем Послуги згідно п. 2.1.2, 2.1.2.1 та/або 2.1.3 Замовник не
здійснював вищевказаних активних дій, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику
невикористаний Гарантійний платіж або невикористаний залишок Гарантійного платежу.
При цьому, Виконавець зобов'язується здійснити таке повернення Гарантійного платежу
протягом 6 (шести) місяців з дати, наступної після закінчення 12-ти місячного періоду з моменту
здійснення останньої активної дії – внесення Гарантійного платежу та/або надання згоди Замовника
для списання Виконавцем грошових коштів з Гарантійного платежу.
Таке повернення здійснюється Виконавцем за реквізитами Замовника, з яких такий Гарантійний
платіж був внесений, у разі відсутності письмового звернення від Замовника з зазначенням
оновлених реквізитів для здійснення такого повернення Виконавцем.
3.9. У разі, якщо Замовник здійснив попередню оплату Додаткових послуг в порядку визначеному
цим Договором, то після спливу строку позовної давності, невикористаний Замовником залишок
грошових коштів в особистому кабінеті Замовника протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати
останньої транзакції (поповнення та/або списання) по Балансу для роботи на Маркетплейсі при
умові відсутності звернення Замовника про повернення такого залишку в порядку передбаченому
п. 6.2. Договору, то такі грошові кошти підпадають під ознаку п.п. а) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14
Податкового кодексу України та підлягають списанню в порядку і в спосіб встановлений
Законодавство.
3.10. У випадку, якщо Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів, які слідують за звітним
періодом, виявить неточності та/або Замовник не погоджується з сумою списання за такий минулий
звітний період, яка відображається на Балансі для роботи на Маркетплейсі, Замовник може
звернутися до Виконавця з відповідним запитом щодо перевірки таких даних протягом 5 (п’яти)
календарних днів з моменту їх виявлення останнім.
У разі, якщо Замовник не звернутися до Виконавця з відповідним запитом щодо уточнення
виявлених невідповідностей та/або його незгоди з даними, що відображаються на Балансі для
роботи на Маркетплейсі, то Сторони погодили, що сума списання грошових коштів за такий
минулий звітний період з Балансу для роботи на Маркетплейсі вважається підтвердженою
Замовником та Замовник погоджується з відсутністю претензій до Виконавця.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом попередньої оплати
Послуг Виконавця та /або внесення Гарантійного платежу, відповідно умов Розділу 3 Оферти.
4.2. Оплата Послуг та /або внесення Гарантійного платежу здійснюється Замовником в
національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на
банківський рахунок Виконавця, вказаний в розділі 10 цього Договору. Днем оплати є день
зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ
5.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти Замовником та діє:
а) 1 (один) календарний рік, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань по
Договору, або
б) до моменту дострокового розірвання Договору.
5.2. В разі належного виконання умов цього Договору Замовник має переважне право на
продовження отримання Послуги доступу на наступний період. В такому разі, при здійсненні ним
попередньої оплати Послуги доступу за наступний період користування, надання такої Послуги
продовжується на відповідний період та на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати
редакції Оферти.

6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір може бути достроково розірваний:
6.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;
6.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з
направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається
припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного
письмового повідомлення від іншої Сторони;
6.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій
Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.
6.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).
6.2. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Виконавця або Замовника, крім
випадків порушення Замовником зобов'язань відповідно до п.2.2 цього Договору, Виконавець
повертає Замовнику залишок ціни оплачених, але не наданих Послуг та/або залишок
невикористаного Гарантійного платежу. Щодо Послуг доступу такий залишок розраховується за
наступною формулою: оплачена Замовником ціна Послуги доступу поділена на кількість
календарних днів всього строку надання цієї послуги (у відповідності до п. 3.3) та помножена на
кількість календарних днів, що залишилися до закінчення такого строку.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для
укладання та виконання цього Договору.
7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник
запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:
7.2.1. Замовник надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на Порталі та при
оформленні платіжних документів на оплату Послуг;
7.2.2. Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився
з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
7.2.3. Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та
виконання Договору;
7.2.4. Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним
розміщуються на Порталі (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові
зразки, тощо).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором
та/або чинним законодавством України.
8.2. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства,
в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної
власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно
змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Порталі; б) достовірність відомостей,
зазначених Замовником при реєстрації в якості користувача на Порталі та достовірність гарантій і
запевнень Замовника, що містяться в п.7 Оферти.
8.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та п. 8 Оферти, Замовник зобов'язується власними
силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо
розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані

Л Галина Коцюмбас, [11.08.2022 13:13]
Виконавцю у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів Замовника.
8.4. Відповідальність Виконавця за цим Договором перед Замовником у випадку пред'явлення
останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконавця Послуг
неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в
межах оплаченої ним ціни Послуг.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату,
що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є
фактом надання такої Послуги неналежної якості.
9.2. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються
шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом
переговорів, спір передається на розгляд суду.
9.3. Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили використання кваліфікованого
електронного підпису (надалі – КЕП) в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому
числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого КЕП в
порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.
9.4. В межах виконання цього Договору Сторони погодили, що всі документи передаються між
Сторонами в електронному вигляді за допомогою сервісу електронного документообігу “Вчасно”
(надалі - “Сервіс документообігу”). При цьому, слова “надати”, “передати”, “вручити”, які
зустрічаються в тексті цього Договору, передбачають, що такий документ буде
переданий/наданий/вручений через Сервіс документообігу. Використання Замовником Сервісу
документообігу під час передачі документів, якими обмінюються Сторони для належного
виконання умов цього Договору, оплачує Виконавець.
10. РЕКВІЗИТИ
Товариство з обмеженою відповідальністю “УАПРОМ”
Місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203,
корпус 2-А, літ. “Ф”.
Код ЄДРПОУ 36507036
П/Р No UA 573808050000000026003174209 в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, м. Київ
МФО 380805 ІПН 365070326519
Свідоцтво платника ПДВ No 100230843
E-mail: info@uaprom.net
Тіл +380 44 593-72-40
Адреса для кореспонденції: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, корпус 2-А, літ. “Ф”

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner